Старобългарски речник
въстоьнъII 
въстоьнъ -ꙑ прил същ въстоьна ж ед Вид стихира, църковно песнопение от няколко стиха (в)ьст(о)на. (г)ла(с) ҃ [...] м мсльм. ва раꙁбо(нк)ь вьпадь ТФ 8б 16 Изч ТФ вьстонъ Вж. при въстоьнъ Нвб