Старобългарски речник
въстаꙗнь 
въстаꙗнь -ꙗ ср Ставане, изправяне тꙑ поꙁна вѣдѣне (!) мое. ꙇ въстаане мое СП 138.2 Изч СП Гр ἔγερσις въстаане Вж. при въстань Нвб