Старобългарски речник
ьстьно 
ьстьно нареч Благочестиво, според религиозните канони, правоверно покрꙑвъ сѧ въ гробѣ каменемь. покрꙑлъ ес вꙿсѧ грѣхꙑ. ьтѫщмъ естъно стꙑнѭ црквънѫѭ. проповѣдаѭщмъ тѧ правовѣръно вь не СЕ 27а 22 Благоговейно, с християнска почит. мѫж боголюбв  хръстолюбв ... вьꙁꙙшꙙ многоцѣнънꙑѧ мошт ю. давъше ꙁлато много сѣьцемъ. прнесъше же ꙗ въ своѧ градꙑ положшꙙ ьстьно С 114.22 Изч СЕ С Гр ἐντίμως естъно Вж. при ьстьнъ Нвб