Старобългарски речник
хѹдоѹмъ 
хѹдоѹмъ -ꙑ прил същ хѹдоѹм м мн Тези, които не притежават достатъчно разум; неразумните послѣдь же въ бѹест бѹхъ. емⷧетъ же непослѹшълвꙑѩ. хѹдоѹмꙑѩ. ꙇ хѹдослънꙑѩ. тѣмъ пакост творте СЕ 45b 4—5 Изч СЕ Вж. при хѹдоѹмьнъ Нвб