Старобългарски речник
хрстъ 
хрстъ вж хрьст[ос]ъ