Старобългарски речник
хрстосъ 
хрстосъ вж хрьст[ос]ъ