Старобългарски речник
фрканъ 
фрканъ [погр. С 181.7] вж афрканъ