Старобългарски речник
флктмонъ 
флктмонъ вж флоктмонъ