Старобългарски речник
фаресовъ 
фаресовъ прил притеж ЛИ Фаресов, който е в някакви отношения с Фарес ꙇ тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ ... амнадавовъ. арамовъ. ꙇоаⷬ҇мовъ. есромовъ. фаресовъ. ꙇюдовъ М Лк 3.33 Изч М З Гр τοῦ Ζάρες. Вж. при фаресъ Вж. при фаресъ