Старобългарски речник
ѹтварꙗт 
ѹтварꙗт -ѹтварꙗѭ -ѹтварꙗш несв 1. Подготвям, приготвям помлѹ мѧ ловѣколюбье плаѫштѫ ... помлѹ стен҄ѫштѫ вьсеѭ дѹшеѭ. ѧже сь лѣпотꙑ оⷮвраштааше сꙙ ѹтварѣѭштѧ с тѣло. на пагѹбѫ  прѣльштен многомъ С 392.4 прде хс  нꙑнꙗ тъ жде. же трепеꙁѫ онѫ ѹтвор. с  нꙑнꙗ сѭ ѹтвара. не бо стъ ловѣкъ творꙙ прѣдълежꙙштаа С 420.14 2. Украсявам млѹ пленцꙙ ѧже бѣ самъ сътворлъ на лѣпотѫ мо главѣ. а аꙁъ ѧ на пагѹбѫ сво дѹш ѹтварѣхъ С 392.8 Изч С Гр καλλωπίζομαι κατακοσμέω διακοσμέω ѹтварат ѹтварѣт Вж. при ѹтворт Нвб