Старобългарски речник
ѹнебꙑтвъ 
ѹнебꙑтвъ [погр. К 3а 3] вж бꙑт