Старобългарски речник
съвѧꙁоват 
съвѧꙁоват -съвѧꙁѹѭ -съвѧꙁѹш несв Сплитам, усуквам томѹ же на мноꙁѣ мѫꙙштѹ сꙙ. ꙗкоже ꙁмъкнѫт коп. отъ дха лѫкава пораженъ. наꙙ самовднѣ. рѫцѣ опакꙑ съвꙙꙁѹѧ с.  на облень наꙙтю неьстꙗ свого съвраштат сꙙ С 560.5—6 опакꙑ съвѧꙁоват рѫцѣ ἐξαγκωνίζω Завържа някого с ръцете отзад, на гърба томѹ же на мноꙁѣ мѫꙙштѹ сꙙ. ꙗкоже ꙁмъкнѫт коп. отъ дха лѫкава пораженъ. наꙙ самовднѣ. рѫцѣ опакꙑ съвꙙꙁѹѧ с С 560.5—6 Изч С Вж. при съвѧꙁат Нвб