Старобългарски речник
скопа 
скопа [ЗI Мт 21.33] вж скопат