Старобългарски речник
сога 
сога [погр. СП 134.11] вж сонъII