Старобългарски речник
пьшеньнъ 
пьшеньнъ -ꙑ прил Пшеничен, който се отнася до пшеница, житен аште ꙁръно пьшеньно не ѹмьретъ падъ въ ꙁемл҄. то едно прѣбꙑваетъ. аште л ѹмьр҄етъ. многъ плодъ сътвортъ З Йо 12.24 Изч З Гр τοῦ σίτου Вж. при пьшеньнъ Нвб