Старобългарски речник
пъпьрще 
пъпьрще вж попьрще