Старобългарски речник
прѣпъкъ 
прѣпъкъ [погр. СП 34.10] вж крѣпъкъ