Старобългарски речник
прсносъ 
прсносъ [погр. С 376.3] вж прносъ