Старобългарски речник
правь 
правь нареч 1. Правилно, справедливо правь сѫдлъ ес З Лк 7.43А паулъ рее. правь сълъга. несоже штѹжда сътвор наѹенꙗ отьда твого дꙗвола С 2.9 2. Истинно, вярно амн. хс ... свомъ ѹенкомъ ... глаголаше. правь глагол҄ѫ вамъ С 358.3 3. Точно, именно, тъкмо правь въ стнѫ тац бѣшꙙ С 472.15 З А СК С Гр ὀρϑῶς ἀμήν Вж. при право Нвб