Старобългарски речник
поставлꙗт 
поставлꙗт -поставлꙗѭ -поставлꙗш несв 1. Поставям нещо, слагам, турям н въжагаѭтъ свѣтльнка. ꙇ поставл҄ѣѭтъ его подъ спѫдомь. нъ на свѣштьнцѣ З Мт 5.15А Срв.Лк 8.16 СК бъ ... съвръшаѩ ноѕѣ моі ѣко елені.  на вꙑсокꙑхъ поставлѣѩ мѩ ... положі лѫкъ мѣденъ мꙑшъці мо҇і СП 17.34 мрънꙑ врагъ велꙗ (!) поставьꙗтъ съсѫдъ сво С 190.18 2. Определям, избирам ꙁаконъ бо лвк поставлѣетъ архереѧ Е 24а 9 въсѣк. бо архере. отъ лвкъ прем(...) ꙁа лвк поставлѣетъ сѧ Е 10а 5 пръвое ба поставлѣѭ послѹха СЕ 67b 23 прꙙстьнкꙑ поставьꙗш же съ тобоѭ мѫмꙑѧ т С 158.27 Възлагам, назначавам, давам власт. се поставьꙗѭ тꙙ дьнесь  корен скопат.  пакꙑ въсадт С 357.13 Срв. С357.20 3. Издигам, въздигам, създавам докол ... протвш сꙙ богѹ. богꙑ лъже. менꙑнꙑѧ поставл҄ѣѧ. же сѫтъ дѣла рѫкѹ ловѣьскѹ ...  сѧ л поставьꙗш протвѫ вьса сътворьшѹѹмꙋ хѹ С 49.25, 28—29 трапеꙁѫ поставлꙗт παρατίϑεμαι τὴν τράπεζαν Слагам маса с необходимото за ядене и пиене пото же ꙗко овъ свѣтло одѣн ностъ.  богатѫ трепеꙁѫ поставьꙗтъ С 491.18 поставлꙗт сѧ Изч З А СК Е СП СЕ С Гр τίϑημι ἵστημι καϑίστημι ἀνϑίστημι προχειρίζομαι поставлѣт Вж. при поставт Нвб