Старобългарски речник
подобьнѣ 
подобьнѣ нареч Достойно, както трябва, подобаващо молѭ вьі. аꙁъ съвꙁаньі о г. подобьн(ѣ) ходт поꙁъваню мьже поꙁъвасте с ЗЛ Iб 1 Изч ЗЛ Гр ἀξίως Вж. при подобьно Нвб