Старобългарски речник
подобьно 
подобьно нареч Достойно, както трябва, подобаващо да подобъно ощьше сѧ. достон бѫдемъ. прѧстт сѧ. тѣлѣ  кръв гні СЕ 69а 10—11 тако тъ ѹбо въ юнѣ врьстѣ трѹждааше сꙙ ... плодоносъствоват подобьно ꙁьванꙗ С 280.4 подобьно [стъ] πρέπον ἐστίν, δεῖ, δίκαιόν [ἐστιν] Следва, трябва, подобава тако бо подобьно намъ естъ съконат всѣкѫ правъдѫ З Мт 3.15А прде же дьнь опрѣснькъ. вь ньже подобъно бѣ жрът пасхѫ М Лк 22.7 З того плакат вьсѫдѹ подобьно С 406.7 Изч М З А СЕ С Гр ἀξίως подобъно Нвб подобно ОА ВА АК НГер ЕтМл БТР АР