Старобългарски речник
погюбт 
погюбт вж погѹбт