Старобългарски речник
плотъ 
плотъ [погр. СП 15.9; СП 55.5] вж плъть