Старобългарски речник
павьл҄ь 
павьл҄ь прил притеж ЛИ Па̀влов, който се отнася до Павел — християнин, умр. мъченически заедно със сестра си Юлияна в Птолемаида [ок. 273 г.]  вьпꙗхѫ вьс народ кѹпꙿно глагол҄ѫште. велкъ богъ паул҄ь  їѹлꙗннъ. же вьсьде съпасъ  покровтел҄ь боѧштїхъ сꙙ го С 3.13 аурлꙗнъ ... повелѣ прнест свѣштꙙ горꙙштꙙ.  пржагат лце паул҄е С 13.3 Изч С От гр [τοῦ] Παύλου. Вж. при павьлъ Вж. при павьлъ