Старобългарски речник
ощат сѧ 
ощат сѧ -ощаѭ сѧ -ощаш сѧ несв 1. Прен. Получавам опрощение на греховете си, очиствам се от греховете си въторое кръщене премⷧеш дꙿнесь братре.  отъ грѣхъ свохъ ощаеш сѧ СЕ 90b 17—18 2. Прен. Лекувам се, очиствам се [от болест, недъг и под.], оздравявам съ рее мъ. шедъше въꙁвѣстте оанов. слѣп проꙁраѭтъ ... прокажен ощаѭтъ сѧ  глѹс слꙑшѧтъ М Мт 11.5 З,А. Срв. Лк 7.22 М З Изч М З А СЕ Гр καϑαίρομαι καϑαρίζομαι оштат сѧ Вж. при остт Нвб