Старобългарски речник
отътрѣбт 
отътрѣбт [С 299.7—8] вж отрѣбт