Старобългарски речник
отъкрꙑт 
отъкрꙑт -отъкрꙑѭ -отъкрꙑш св 1. Открия нещо, което не се вижда [скрито от погледа] ньтоже бо естъ покръвено еже не окръвено бѫдетъ З Мт 10.26  авішѩ сѩ істоъніці водъні.  отъкръішѩ сѩ основанъѣ ѹселенꙑѩ СП 17.16 даудъ пророкъ подъ псанмъ съкрꙑ раꙁѹмъ. а дѣт обьдо отъкрвьше. на ѩꙁꙑцѣ богатъство ꙁнесошꙙ С 327.5 Отмахна, отворя. не могѫште прстѫпт къ немѹ ꙁа народъ. отъкрꙑшѧ покровъ деже бѣ. ꙇ прокопавъше съвѣсшѧ одръ на немьже ослабленꙑ сълежааше М Мк 2.4 З А Оголя. гласъ гнь съвръшаѭштаго елені.  отъкръіетъ дѫбровꙑ СП 28.9 которꙑмъ бо страхомъ. бж пльт то съвлаш лент ...  отъкрꙑт тѣло бога сьмѣрьшааго сꙙ вол҄еѭ С 456.21 2. Покажа, разкрия аꙁъ сво вьсе сьтворхъ. мошть своѭ отъкрꙑхъ покаꙁахъ. ꙗко немоштьна нанате дѣлеса С 413.21 Образно. да събѫдетъ сѧ слово саѩ прка еже рее. г кто вѣрѫ ѩ слѹхѹ нашемѹ. ꙇ мꙑшъца гнѣ комѹ отъкрꙑ сѧ М Йо 12.38 З А СК 3. Разкрия, направя явно [нещо скрито, тайно] отъвръꙁѫ въ пртъахъ ѹста моѣ. отъкрꙑѭ съкръвенаа. отъ съложенѣ вьсего мра М Мт 13.35 З г ... ѹталъ ес се отъ прѣмѫдръ  раꙁѹменъ. ꙇ отъкрꙑ с младеньцемъ М Лк 10.21 З А СК оць. беꙁнаѧльное рождьство. снѹ своемѹ ѡтъкрꙑ. ꙇ стааго дха съшестве. троьское съвъкѹплене съвѣстьствова СЕ 53а 12 не могѫ ѹтат. ѣже отъкрꙑт ꙇматъ. съвѣстьнаа моѣ  не съвѣстьнаа СЕ 68b 14 тажде прем(...)е дѣла беꙁбожьнꙑхъ странъ щюд  трѣбованьѣ  словеса. еже срамъ естъ  ѿкрът  на срѣдѣ ꙁвест Р II 4.11 4. прич мин страд a) Като прил. отъкръвенъ a) ἀνακεκαλυμμένος Открит, неприкрит мльа же тѹ лѣтъ шестъ ... жтꙗ ловѣьска отълѫвъ сꙙ. глаголат къ богѹ любꙙ въ мльан ... ꙗкоже отъкръвеномъ лцемъ славѫ господьн҄ѫ вдоват С 289.3—4 b) b) Като прил. отъкръвенъ a) αἴϑριος Бездомен прен сьмѣренааго їсѹса. ѫꙁьнка їсѹса. окръвенааго страннааго.  въ страньнꙑхꙿ неꙁнама С 454.20 b) c) Като същ. отъкръвенаꙗ ср мн Откровения, видения добро стъ вънѫ молт сꙙ  ѹгаждат богѹ. н дного бо отъ отъкръвенꙑхъ. овъторт хотѣаше С 570.1—2 5. Прен. Насоча, отправя ѡтъкрꙑ къ гю пѫть твої.  ѹпъваі на нь СП 36.5 отъкрꙑт о ἀποκαλύπτω τοὺς ὀφϑαλμούς Направя някого да прогледне отъкрꙑ пркръвенѣ о его. ꙇ подажд емѹ ꙁракъ. ꙇ съподоб  слѹжъбѣ твое СЕ 34b 14 Прен.Отворя очите на някого, дам му възможност да види, да разбере нещо. ѡтъкръї о мо ї раꙁѹмѣѭ. юдеса отъ ꙁакона твоего СП 118.18 отъкрꙑт сѧ М З А СК СП СЕ С Р Гр ἀποκαλύπτω ἀνακαλύπτω ἀποστεγάζω ἀνοίγνυμι ἐκκαλύπτω ἐρεύγομαι отъкрт ѡтъкрът ѡтъкрꙑт ѿкрът отъкрът оⷮкрꙑт окрꙑт ѡкрꙑт Вж. при отъкрꙑват Нвб