Старобългарски речник
отъганꙗт 
отъганꙗт -отъганꙗѭ -отъганꙗш несв Прогонвам, пропъждам рѣхъ т ꙗко старъ с.  не можеш рьнецъ бꙑт ... см ѹбо глаголꙑ отъганꙗше паула С 170.10 Изч С Гр ἀποσοβέω Вж. при отъгонт Нвб