Старобългарски речник
окрꙑват 
окрꙑват вж отъкрꙑват