Старобългарски речник
окръвень 
окръвень вж отъкръвень