Старобългарски речник
обльгъат 
обльгъат -обльгъаѭ -обльгъаш св Направя нещо по–малко трудно, тежко; облекча господь творꙙ вол҄ѫ въгодьнкомъ свомъ. тъ ѹслꙑшавъ  раба свого молтвꙑ.  обльгъа братꙋ томѹ ратъ С 276.21 Изч С Вж. при обльгът Нвб