Старобългарски речник
нгонта 
нгонта [печатна грешка? А 132b 5] вж нфонтъ