Старобългарски речник
нфонтъ 
нфонтъ м ЛИ Нифонт — епископ на Констанция в Кипър умр. между 326 и 373 г. Пр. на 23 декември мⷺца деⷦ҇ ҃ в҃ ... стлѣ нгонта А 132b 5 Изч А Гр Νήφων нгонтъ