Старобългарски речник
недостат 
недостат вж достат