Старобългарски речник
науходоносоръ 
науходоносоръ вж навъходоносоръ