Старобългарски речник
мъножьствь 
мъножьствь -ꙗ ср Големина въ мъножьстві сілꙑ твоеѩ. сълъжѭтъ тебѣ враѕі твоі СП 65.3 во множестві же слꙑ своеѩ не спасетъ сѩ СП 32.17 Изч СП Гр πλῆϑος мъножьствіе множествіе Вж. при мъножьство Нвб