Старобългарски речник
мелтонъ 
мелтонъ вж мелтъ