Старобългарски речник
сцѣл҄ень 
сцѣл҄ень вж цѣл҄ень