Старобългарски речник
стѣл҄ень 
стѣл҄ень вж цѣл҄ень