Старобългарски речник
ꙁѫтръѫдѫ 
ꙁѫтръѫдѫ вж ꙁѫтрьѭдѹ