Старобългарски речник
їесфѹ 
їесфѹ [Е 23а 10] вж осфъ