Старобългарски речник
жтескъ 
жтескъ вж жтьскъ