Старобългарски речник
еремскъ 
еремскъ [погр. С 252.12] вж срѣмьскъ