Старобългарски речник
глгоръ 
глгоръ вж гргор