Старобългарски речник
въшюмѣт 
въшюмѣт вж въшѹмѣт