Старобългарски речник
вътаноемьнъ 
вътаноемьнъ вж вътаномьнъ