Старобългарски речник
въсꙑлат 
въсꙑлат -въсꙑлаѭ -въсꙑлаш несв Отправям към Бога [песен, молитва, благодарност] ꙇ наѹ мѧ тебѣ хвалꙑ въсꙑлат. оцю  снѹ  стѹмѹ дхѹ СЕ 37b 15—16 тꙑ бо ес бъ нашъ.  прѣбꙑваетъ твое црство. ꙇ тебѣ славѫ въсꙑлаемъ. оцю  снѹ  стѹмѹ дхѹ. нꙑнѣ  прсно  вь вѣк СЕ 102 а З м҃ сѫтъ съгласꙿно молтвѫ въсꙑлаѭште С 95.14 благодарьствьнꙑѧ пѣсн въсꙑлааше богѹ С 293.1 памꙙть дн того. вь н҄ьже въꙁдꙋшьнꙑхъ бѣдъ свобожден бꙑшꙙ. творꙙтъ. молтвънꙑѧ  похвальнꙑѧ пѣсн владꙑцѣ хсѹ въсꙑлаѭште С 531.10 СЕ С Гр ἀναπέμπω ὁμολογέω Нвб Вж. при въсълат