Старобългарски речник
върнѫт 
върнѫт вж вꙑрнѫт