Старобългарски речник
въмест 
въмест -въметѫ -въметеш св Хвърля, метна нещо някъде аще же сѣно селъное дьнесъ сѫштее. а ѹтрѣ въ огнь вьметомо. бъ тако (ѡ)дѣетъ М Мт 6.30 въмест мрѣжѫ άμφιβάλλω [вар. βάλλω ἀμφίβληστρον], χαλάω τὸ δίκτυον Хвърля мрежа [за да ловя риба] вдѣ смона. ꙇ аньдрѣа брата того смона. въметѫшта мрѣжѧ въ мор҄е З Мк 1.16 рее къ смонѹ вьꙁѣд (въ) въ глѫбнѫ. ꙇ вьметѣте мрѣжѧ вашѧ въ ловтвѫ М Лк 5.4 З А по глѹ же твоемѹ въметем мрѣжѧ А Лк 5.5 Изч М З А Гр βάλλω вьмест Вж. при въмѣтат Нвб